• De Hasseltse Jeneverfeesten 2016

  De Hasseltse Jeneverfeesten 2016

  Op 15 en 16 oktober was de club weer vast vertegenwoordigd op de Hasseltse Jeneverfeesten (lees meer in het nieuwsoverzicht).

 • Machtswissel 2016

  Machtswissel 2016

  In juni 2016 kreeg Nico Schrooten de voorzittershamer en dito lint van Ronny Nulens. Nico is de 43ste voorzitter van de club.

 • Herkenrode in Concert

  Herkenrode in Concert

  vrijdag 22 april 2016 - kaarten via contactformulier!

 • Hesselse Loch

  Hesselse Loch

  Op 15 februari 2016 reserveerde onze club een extra voorstelling van Hesselse Loch. De opbrengsten voor de club gaan integraal naar onze vele sociale projecten.

 • End Polio Now

  End Polio Now

 • 2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

  2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

 • Herckenrode

  Herckenrode

  Abdijsite

 • Youth Exchange Programme (YEP)

  Youth Exchange Programme (YEP)

Welkom

Beste vriend,

Welkom op onze website van Rotary club Hasselt-Herckenrode en bedanken je nu al voor je getoonde interesse. Ten dienste staan van iedereen voeren wij hoog in ons vaandel. We zijn dan ook een actieve club die jaarlijks verschillende fundraisingactiviteiten organiseert wat ons in staat stelt om meerdere goede doelen te sponsoren. Samenhorigheid en vriendschap zijn geen loze woorden maar een essentieel onderdeel van het DNA van deze club. We hopen je ooit eens te ontmoeten op één van onze activiteiten. Ik wens je veel surfplezier en hopelijk krijg je een mooi beeld waar het bij Rotary allemaal om draait: Rotary Serving Humanity - thema voor 2016-2017.

Nico Schrooten

Voorzitter 2016-2017

Historiek
Rotaryclub Hasselt-Herckenrode kreeg als tweede rotaryclub van Hasselt haar keure uitgereikt op 23 maart 1974, dit is één jaar na de stichtingsvergadering. Vandaag telt de club 61 leden en één erelid.  De vergaderingen hebben plaats in het clublokaal De Schuur, Vliegstraat 89 te Alken.

 

Vergaderingen 
1ste maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Schuur'.
3de maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Schuur'
4de maandag te 19u30: bestuurs- en/of commissievergadering.
5de maandag te 19u30: ladies night met aangepast programma.

 

Zusterclub

Rotary Club Sittard (NL)

  
 

Agenda / Eerstvolgende activiteiten

Onze partners