• Herkenrode in Concert

  Herkenrode in Concert

  vrijdag 22 april 2016 - kaarten via contactformulier!

 • End Polio Now

  End Polio Now

 • Hesselse Loch

  Hesselse Loch

  Op 15 februari 2016 reserveerde onze club een extra voorstelling van Hesselse Loch. De opbrengsten voor de club gaan integraal naar onze vele sociale projecten.

 • Herckenrode

  Herckenrode

  Abdijsite

 • 2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

  2014-'15: Rotary Club Hasselt-Herckenrode bestaat 40 jaar

 • Be a Gift to the World

  Be a Gift to the World

 • Machtswissel 2015

  Machtswissel 2015

  Op 15 juni 2015 kreeg Ronny Nulens de voorzittershamer en dito lint van Frank Micholt. Ronny is de 42ste voorzitter van de club.

Welkom

Beste vriend,

Welkom op onze website van Rotary club Hasselt-Herckenrode en bedanken je nu al voor je getoonde interesse. Ten dienste staan van iedereen voeren wij hoog in ons vaandel. We zijn dan ook een actieve club die jaarlijks verschillende fundraisingactiviteiten organiseert wat ons in staat stelt om meerdere goede doelen te sponsoren. Samenhorigheid en vriendschap zijn geen loze woorden maar een essentieel onderdeel van het DNA van deze club. We hopen je ooit eens te ontmoeten op één van onze activiteiten. Ik wens je veel surfplezier en hopelijk krijg je een mooi beeld waar het bij Rotary allemaal om draait: Rotary Serving Humanity - thema voor 2016-2017.

Nico Schrooten

Voorzitter 2016-2017

Historiek
Rotaryclub Hasselt-Herckenrode kreeg als tweede rotaryclub van Hasselt haar keure uitgereikt op 23 maart 1974, dit is één jaar na de stichtingsvergadering. Vandaag telt de club 61 leden en één erelid.  De vergaderingen hebben plaats in het clublokaal 'De Pachthoeve', Roverstraat 9, 3511 Hasselt.

 

Vergaderingen 
1ste maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Pachthoeve'.
3de maandag te 19u30: vergadering met avondmaal en voordracht in 'De Pachthoeve'
4de maandag te 19u30: bestuurs- en/of commissievergadering.
5de maandag te 19u30: ladies night met aangepast programma.

 

Zusterclub

Rotary Club Sittard (NL)

  
 

Agenda / Eerstvolgende activiteiten

Onze partners