Beperkte werking in werkjaar 2020-2021-2022(?)

Vanaf 14 maart 2020 worden alle activiteiten - met inbegrip van de ledenvergaderingen - tot nader order opgeschort. 

We houden nauwgezet de actualiteit in de gaten en berichten jullie vanaf het weer toegestaan (én verantwoord) is om weer te vergaderen.

In afwachting wensen wij iedereen veel goede moed tijdens de quarantaine en boven alles een goede gezondheid.

Waar mogelijk vergaderen we online.

Tot gauw!