Foundation

The Rotary Foundation

[UITGEBREIDE INFORMATIE: https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation]

Rotary International focust zich hoofdzakelijk op de volgende thema’s :

  • Vrede – en conflictbeheersing
  • Ziektepreventie en – behandeling
  • Water en waterzuivering
  • Gezondheid van moeder en kind
  • Alfabetisering en basiseducatie
  • Economische ontwikkeling
  • gemeenschapsontwikkeling

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Rotary International 7 permanente en strak gerunde programma’s opgezet. Voor meer informatie: link.

Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan The Rotary Foundation. Rotaryclubs kunnen bij TRF een zogenaamde Grant aanvragen om extra geld voor hun internationale project te verkrijgen. Hiervoor zijn strikte criteria opgesteld.

Een belangrijk humanitair project van TRF is ‘End Polio Now’. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld in 2018 poliovrij te verklaren.

The Rotary Foundation richt zich bovendien op jongeren en educatie, met onder meer onderwijsprogramma’s en beurzen voor studenten. Zo biedt zij Ambassadorial Scholarships (beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren) en Rotary World Peace Fellowships (voor studenten die hun ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for International Studies’ willen behalen).

WAT DOET DE ROTARY FOUNDATION?

Een belangrijk instrument in de werking van Rotary International is de Rotary Foundation. De Rotary Foundation is een stichting die uitsluitend gespijsd wordt door giften. De Rotary Foundation zorgt dat ongeveer 92 % van de ontvangen middelen daadwerkelijk het doel bereikt. Met een zeer lage overheadkost dus.

De Rotary Foundation verleent toelagen (grants) aan clubs en districten om programma’s te financieren die passen binnen de Rotarydoelstellingen :

a. Global Grants (wereldtoelagen)

Deze Grants bieden clubs en districten de mogelijkheid aan deel te nemen aan programma’s (humanitaire projecten, beroepstrainingsteam en beurzen). Deze programma’s moeten duurzaam en meetbaar zijn, vallen onder de prioritaire Rotarydoelstellingen en een omvang hebben van minstens 30.000 US §.

b. Ditstrict Grants (districtstoelagen)

District Grants zijn totaalbedragen die districten worden toegekend om noden te lenigen in eigen streek maar ook in het buitenland. De districten beheren het geld steunen daarmee eigen districtsprojecten en projecten ingediend door clubs lid van het district. Voorwaarde is ook hier dat het programma valt onder de prioritaire Rotarydoelstellingen.

Naast de grants beheert de Rotary Foundation enkele belangrijke programma’s, zoals:

c. PolioPlus :

Dit programma financiert de aankoop en het transport van vaccins tijdens vaccinatiecampagnes. Het steunt ook o.a. loboratoria. Sedert 1985 werd er meer dan 1.200.000.000 $ uitgegeven aan vaccinaties. De resultaten zijn spectaculair : het aantal poliogevallen is met 99 % gedaald. Rotary werkt hiervoor samen met Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centra voor Ziektepreventie en –bestrijding. Rotary wordt hierbij o.a. gesteund door de Bill and Melinda Gates Foundation.

d. Educatieve programma’s, zoals :

  • Studiebeurzen : het studiebeurzenprogramma van de Rotary Foundation is één van de belangrijkste ter wereld. De bursalen, ook ambassadorials genoemd, vervolmaken hun universitaire opleiding in het buitenland. Sedert 1947 werden er meer dan 40.000 beurzen toegekend voor een bedrag van in totaal meer dan 555.500.000 $.
  • Group Study Exchange : dit is een uitwisselingsprogramma tussen Rotarydistricten ten bate van niet-rotariërs tussen 25 en 40 jaar. Zij logeren gedurende 4 tot 5 weken bij Rotariërs in het buitenland om professioneel te zien hoe daar hun beroep wordt uitgeoefend. Sedert 1967 namen meer dan 70.000 niet-Rotariërs aan dit programma deel.

Meer info over de programma’s van Rotary International en de Rotary Foundation vind je op de websites van :

Rotary International : www.rotary.org
Rotary België-Luxemburg : www.rotary.belux.org