YEP-Student Emiel Schraepen

Na het beëindigen van zijn middelbare studies bij de PSSD in 2014 kreeg Emiel Schraepen uit Diepenbeek de gelegenheid om via Rotary club Hasselt-Herckenrode op studenten uitwisseling te gaan. Hij verbleef het afgelopen jaar bij twee gastgezinnen in Harrison Arkansas V.S. en studeerde in Valley Springs High School bij de andere seniors. Aan het einde van het jaar wordt het behalen van het diploma gevierd met een graduation party, een grote samenkomst waar de scholieren voor het laatst allemaal bijeen komen voor ze ieder hun eigen weg gaan. 

Het Belang van Limburg - Artikel Emiel Schraepen